O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI:

P Z U Stojović vrši sledeće djelatnosti Specijalističku medicinsku praksu ,Opštu medicinsku praksu i Ostalu zdravstvenu zaštitu.

U našoj ustanovi takođe možete izvaditi sva ljekarska uvjerenja za rad, boravak u Crnoj Gori, za vozače ABCDE kategorije, dozvolu za rukovanje vatrenim oružjem, ljekarska uvjerenja za pomorce, sportske i sistematse preglede radnika, kao i druga ljekarska uvjerenja…

Pretežna djelatnost je Specijalistička medicinska praksa  u okviru koje obavljamo djelatnost Specifične zdravstvene zaštite -medicine rada.

Rad u našoj ustanovi je timski i visoko stručan ,
Opremljeni smo svom najnovijom medicnskom opremom i dijagnostičkim aparatima.
 
Naš stručni tim čine Prim. Dr med Amalija Kerin Stojović spec med rada,Prim Mr sci .med.Zlatko Stojovć neuropsihijatar subspecijalista elekrtoencefalografije i narkologije ,Klinički psiholog Vera Zarubica, specijalista za očne bolesti, tu su još spec. radiologije, socijalni radnik i drugi spec.
 
Prim Dr med Amalija Kerin Stojović spec med rada je fakultet i specijalizaciju završila na medicinskom fakultetu u Beogradu kao i sve edukacije iz oblasti ocjene radne sposobnosti,sudskomedicinske prakse,medicinskog menađmenta,procjene rizika,pomorske medicine,ultrazvučne dijagnostike,akupunkture i estetske medicine. Autor je brojnih naučnih radova objavljenih na domacim i međunarodnim kongresima iz oblasti apsentizma, morbiditeta pomoraca ,povreda na radu i dr.
 
Prim.Mr sci. med. Zlatko Stojović neuropsihijatar je fakultet ,specijalizaciju i supspecijalizacije kao i odbranu Magistarskog rada iz oblasti psihoterapije  završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti psihijatrije i neurologije na domaćim i međunarodnim kongresima koautor je Psihjatrijskog uđbenika koji je izdao Medicinski fakultet u Podgorici.radio je na prevenciji bolesti zavisnosti u okvru KLA .
 
Vršimo preglede i dijagnostiku za liječenje i sagledavanje cjelokupnog zdravstvenog stanja.
Zakazivanja na telefon:  +38269266835
.
.
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI  (Sl. list CG, br. 3/2016)
                                                                                         Član 20
Mjere specifične zdravstvene zaštite zaposlenih koje u smislu propisa o radu obezbjedjuje poslodavac su:
1) Očuvanje i unapređenje zdravlja
2) Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
3) Sprečavanje i rano otkrivanje profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom
4) Sprječavanje povreda na radu
5) Ljekarski pregledi radi utvrđivanja radne sposobnosti
6) Otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti
7) Zaštita zdravlja zaposlenih  koji su na radniom mjestu  izloženi povećanom riziku po zdravlje i sprečavanje situacija koje uzrokuju taj rizik
8) Zdravstvena zaštita zaposlenih iz kategorija ranjivih grupa (mladi, stari, migranti)
9) Organizovanje prve pomoći zaposlenim
10) Zdravstvena zaštita zaposlenih u odnsu na rodni i polni identitet
11) Zaštita radi sprečavanja nastanka povreda oštrim predmetima za zdravstvene radnike kao i druge zaposlene.
Izuzeto od stava 1 ovog člana, država obezbjeđuje zaposlenom prvi i kontrolni pregled doktora specijaliste medicine rada, kao i lica koja se bave poljoprivredom a koja su osigurana u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju.