O NAMA :

ZAPOSLENI U PZU STOJOVIC :

Prim.Dr med.Amalija Kerin Stojovic

Specijalista medicine rada, završila je medicinski fakultet i specijalizaciju medicine rada u Beogradu, republika Srbija.

Usavršavanja iz oblasti ocjene radne sposobnosti, procjene rizika na radnom mjestu, certifikat za ocjenu radne sposobnosti pomoraca, je stekla na institutu za medicinu rada Dr Karajović u Beogradu.

Na istom fakultetu je edukovana za ultrazvučnu dijagnostiku a na FONu iz oblasti medicinskog menadžmenta.

Mr sci .Prim. Dr med Zlatko Stojovic

Specijalista medicine rada, medicinski fakultet i specijalizaciju iz neuropsihijatrije je završio u Beogradu, republika Srbija, gdje je završio i suspecijalizaciju iz oblasti neurofiziologije, elektroencefalogije, radi na lječenju bolesti zavisnosti, seksualnih poremećaja, psihoterapiji.